Home


Körpergefühl

In de soenitische islam is elke afbeelding, dus ook van het lichaam, taboe. Kalligrafie en ornament moeten deze lacune overbruggen. Maar een lacune is het, want hoe zou het kunstpatrimonium wereldwijd eruit zien zonder het lichaam als inspiratie. Körpergefühl is een tentoonstelling die diverse aspecten van het lichaam in de kunst aansnijdt. We beginnen met het begin ‘l’origine’ en zien hoe kunstenaars verder zijn aangegrepen door schroom en lust, prikkel en pijn, totem en taboe. Körpergefühl toont het wel en wee van het lichaam door de ogen van Louise Bourgeois, Ulyana Gumeniuk, Marcelle Hanselaar, Eve Servent, Roger Somville, Godfried Vervisch, Peter Jonckheere … en niet in het minst door de presentatie van de museale ‘abortion series’ van Paula Rego.